از دیدگاه پزشکی

گوش انسان همانند معجزه‌ای کوچک است. همانطور که اثر انگشت منحصـر به فرد اسـت، گوش هر فـرد نیز خاص خود اوسـت و قادر به دریافت, تشخیص و تمایز بین سلول های صدا می با شد.

این بخـش، چگونگی عملکرد گوش، تاثیرات کاهش شنوایی و انـواع مختلف آنرا به تفصیل بیان می‌دارد

عضویت در خبرنامه

نام:

ایمیل: